Home > 학사안내 > 학사일정
 
 
 
  
2018년 8월
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
학사일정
  6일(월) ~ 7일(화) : 장바구니 수강 신청
  13일(월) ~ 14일(화) : 본 수강 신청
  15일(수) : 광복절
  20일(월) ~ 24일(금) : 휴학 집중 신청
  27일(월) ~ 31일(금) : 등록
문의 : 교무팀 / 손동기   Phone : 02-300-0015   e-mail : dkmsohn at kau.ac.kr