Home > 학사안내 > 학사일정
 
 
 
  
2017년 8월
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
학사일정
  3일(목) ~ 4일(금) : 수강(장바구니) 신청
  10일(목) ~ 11일(금) : 본 수강 신청
  15일(화) : 광복절
  21일(월) ~ 25일(금) : 등록기간
  21일(월) ~ 25일(금) : 휴학 신청 집중기간
  28일(월) : 제2학기 개강
문의 : 교무팀 / 손동기   Phone : 02-300-0015   e-mail : dkmsohn at kau.ac.kr